پروفایل یکی از کاربران سرور 10
نويسنده : - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
 

این عکس شمشیر زیبا در پروفایل یکی از بازیکنا بود خوشم اومد گذاشتم شا هم ببینین.


¤
☻ /☻
▌/ ▌/
/ /
). (, (
( ) ; ' )
)_,_)_(
[_____]
‎__/‎
‎(__)‎
‎(__)‎
‎(__)‎
‎(__)‎
‎(__)‎
‎(__)‎
‎(¯`'•.¸(__)¸.•'´¯)‎
‎/_______/----_______/‎
‎/_°_°_°_°_°_O_°_°_°_°_°_‎
‎/¯¯¯¯¯¯/°_:/ :_°¯¯¯¯¯¯/‎
‎¸.•'´`'•.¸/?¤°¤?¸.•'´`'•.¸‎
‎¸.•'´`'•.¸¸.•'´?¤¤?/`'•.¸¸.•'´`'•.¸‎
‎/¸.•'´¯`'•.¸¸.•'´A&A™/`'•.¸¸.•'´¯`'•.¸‎
‎`'•'´ / `'•'´/‎
‎`'•.¸.•'´(jahan)`'•.¸.•'´‎
‎`'•'´|`'•'´/‎
‎`'•.¸|¸.•'´‎
‎`'•'´|`'•'´/‎
‎`'•.¸|¸.•'´‎
‎`'•'´|`'•'´/‎
‎`'•.¸|¸.•'´‎
‎`'•'´|`'•'´/‎
‎`'•.¸|¸.•'´‎
‎`'•'´|`'•'´/‎
‎`'•.¸|¸.•'´‎
‎`•'´|`'•´/‎
‎`•.¸|¸.•´‎
‎`•'´|`'•´/‎
‎`•'´|`'•´/‎
‎`•'´|`'•´/‎
‎`•'´|`'•´/‎
‎`•'´|`'•´/‎
‎`•.¸|¸.•´‎
‎`•´|`•´/‎
‎`•¸|¸•´‎
‎`•´|`•´/‎
‎`•¸|¸•´‎
‎`•|•´/‎
‎`• •´/‎
‎`• •´/‎
‎`• •´/‎
‎'• •'/‎
‎• •/‎
‎•/‎
V

شمشیری دیگر در ادامه ببینیدلبخند


یک شمشیر زیبای دیگر


۞
¤۩¤
¸,¤°´'`°¤,¸
(¯`'•´'`۩´۩`۩´'`•'´¯)
/۩۞***۞●●***۞●●۩
ஜஜ´'`۩۩´'`ஜஜ
¤¤ *گارد جاویدان* ¤¤
ஜ***۞***ஜ
۩۞۞●●۞●●۩
٠•●●ஜ۩۞۩ஜ●●•٠
۩_۩_۩_۩_۩
۩۩۩۩۩۩۩/
|۩█۩۩█۩|
۩ ۩
۩ (▓▓▓) ۩
۩ (▒▒▒) ۩
۩ (▓▓▓) ۩
۩ (▒▒▒) ۩
۩ (▓▓▓) ۩
۩ (▒▒▒) ۩
۩ (▓▓▓) ۩
۩ (▒▒▒) ۩
۩ (▓▓▓) ۩
ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ۩۞۩ஜ
۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑۩۞۩
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓/
۩▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓/۩
▒▒▒۞▒▒▒/ ۩
۩ ▒▒۞▒▒/ ۩
۩ [|۞/|] ۩
۩ [|[▓|]] ۩
۩ [|▓▓▓|] ۩
۩ [▓▓▓▓] ۩
۩ ▓▓▓▓▓]|] ۩
۩ ▓▓▓▓▓۞]|]▒ ۩
۩ ▓▓▓▓▓[۞]|]▒▒ ۩
۩ ▓▓▓▓▓|[۞]|]▒▒▒ ۩
۩ ▓▓▓▓▓[|[۞]|]|▒▒▒| ۩
۩ ▓▓▓▓▓[|[۞]|]|▒▒▒| ۩
۩ ▓▓▓▓[|[۞]|/▒▒▒/ ۩
۩ ▓▓▓[|[۞]/▒▒▒/ ۩
۩ ▓▓[|[۞/▒▒▒/ ۩
۩ ▓[|[/▒▒▒/ ۩
۩ [|/▒▒▒/۩
۩ [/▒▒▒/]۩
۩ /▒▒▒/|] ۩
۩ /▒▒▒/]|]▓ ۩
۩ /▒▒▒/۞]|]▓▓ ۩
۩ /▒▒▒/[۞]|]▓▓▓ ۩
۩ /▒▒▒/|[۞]|]▓▓▓▓ ۩
۩ |▒▒▒|[|[۞]|]▓▓▓▓▓ ۩
۩ |▒▒▒|[|[۞]|]▓▓▓▓▓ ۩
۩ ▒▒▒[|[۞]|▓▓▓▓▓ ۩
۩ ▒▒[|[۞]▓▓▓▓▓ ۩
۩ ▒[|[۞▓▓▓▓▓ ۩
۩ [|[▓▓▓▓▓۩
۩ [|▓▓▓▓▓۩
۩ [▓▓▓▓▓]۩
۩ ▓▓▓▓▓|] ۩
۩ ▓▓▓▓▓]|] ۩
۩ ▓▓▓▓▓۞]|]▒ ۩
۩ ▓▓▓▓|[۞]|]▒▒| ۩
۩ ▓▓▓▓|[۞]|]▒▒| ۩
۩ ▓▓[|[۞]|]▒/ ۩
۩ ▓[|[۞|||||// ۩
۩ ||[~]||// ۩
۩ ||[~]||/ ۩
۩ |[~]|/ ۩
۩ [~]/ ۩
۩ [~] ۩
۩ ~ ۩
۩