بررسی امتیاز برترین غارت گران ادوار گذشته سرورهای عصر پادشاهان
نويسنده : - ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
 

اولبن غارت گر سرور 1 عصر پادشاهان بازیکن sorena بود با امتیاز:4015943316(واقعا بازیکن با هوش و قوی بود )

برترین غارت گر سرور 2 عصر پادشاهان بازیکن i63 با امتیاز :4719883885

اولین غارتگر سرور 3 عصر پادشاهان بازیکن shovaleye با امتیاز 9238534002

و بهترین غرتگز سرور 4 عصر پادشاهان بازیکنی با نام razeghi_1360 و امتیاز 11876236699

بهترین غارتگر سرور5 عصر پادشاهان بازیکنی به نام dawnmist با امتیاز غارت 4008402096

سرور 6 هنوز تمام نشده است

بالاترین غارت کننده سرور هفت بازیکنی بود به نام lord mj با امتیاز غارت 4458003

و بالاخره یهترین غارت کننده سرور 8 بازی کنی با نان bizowoy و امتیاز غارت3467966039

نتیجه میگیریم در عصر پادشاهان برای پیشرفت در بازی میتوانید با غارت فراوان و کمی استراتژی موفق بود.