برترین مهاجمین سرورهای گذشته عصر پادشاهان
نويسنده : - ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
 

 

بهترین مهاجم  اولین سرور بازی عصر پادشاهان : godofwar بود با امتیاز : 2721430

بهترین مهاجم دومین سرور بازی جذاب عصر پادشاهان: i63 بود با امتیاز تهاجمی: 4845946

بهترین مهاجم سومین سروربازی استراتژیک عصرپادشاهان : R.R است با امتیاز : 137834559

مهاجم برترچهارمین سرور بازی kingsera بازیکن : erfanz با امتیاز حمله ای: 7433241

بهترین مهاجم پنجمین سرور (کینگز ارا): oormazd بوده  و امتیاز : 4102626

بهترین مهاجم هفتمین سرور  عصر پادشاهان : lord mj کسب امتیاز هجومی: 4458003

بهترین مهاجم هشتمین سرور کینگزارا بازیکن : salam aleykom و امتیاز هجومی: 3200425

ثبت نام بازی