عصر پادشاهاننام اتحاد: (AVENGERS (UNT
نويسنده : - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٢
 

پرچم اتحاد

توضیحات :

به نام خدا

این اتحاد از تمامی نفراتش دفاع میکند و حمله به اعضای اتحاد برابر است با صفر شدن
سابقه ما نشانده این است امتحان نکنید

مابرگشتیم که دوباره به اوج خود برسیم

ترک اتحاد بدون هماهنگی برابر با صفر شدن
شجاعت
جمعیت بالای1500
زرد نشدن وضعیت
داشتن ارتش
5 برابر جمعیت
فارم نبودن
پرشدن سفارت نمیتواند مانع این باشد که
شما دلاوران درکنار دوستان خودنباشید

**(درصورت پربودن سفارت با یکی از مدیران هماهنگی کنید )**
***از همه مهم تر بازرسی***

بچه های این اتحاد بچه های با مرام وجوانمردوشیر دل هستن که مانند
 یک شیر .. نیرو مند
ومانند کوه استوار کنار دوستانه خود ایستادگی میکنن
این نتایج تلاش هاشونه

 

ثبت نام در بازی عصر پادشاهان