شعر طنز در مورد بازی
نويسنده : - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢۳
 

باید تو رو غارت کنم                            شاید هنوزم دیر نیست
تو مخفیگاه ساختی ولی                    منجنیق بی تاثیر نیست
با اینکه تو فارم منی                            بازم به من اتک میدی
باید تو رو غارت کنم                             تو با خودت هم دشمنی
کی با یه حمله مثل من                       می تونه غارتت کنه
اون لحظه های آخر از                          بازی پشیمونت کنه
دلگیرم از مخفیگاهت                           این دیوارای سطح 20
وقتی به من اتک میدی                        حس می کنم از راه دور
آخر یه شب این اتکام                            سوی چشاتو می بره
بوی خون سربازایی                            که کشتمش رو می بره
باید تو رو غارت کنم                             هر روز گنده تر نشی
راضی به غارت کردنم                          حتی از این بدتر نشی
غارت کنم حتی اگه                             سربازامو پر پر کنی
بعدش بگیرم قلعتو                              احساسمو باور کنی
باید تو رو غارت کنم                             شاید هنوزم دیر نیست
تو مخفیگاه ساختی ولی                     منجنیق بی تاثیر نیست

ثبت نام در عصر پادشاهان