انتخاب قهرمان در شبیه ساز جنگ قسمت جدید اضافه شده به بازی
نويسنده : - ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱
 

بالاخره شبیه ساز جنگ برای قهرمان کامل شد و می توان قهرمان را با انتخاب نوع قهرمان و سطح سلامت و سطح دفاع و یا حمله آن در شبیه ساز جنگ در اردوگاه اضافه کرد و به این صورت آمار دقیق تری از نبرد را می توان پیش بینی کردثبت نام در سرور 17 بازی عصر پادشاهان