انتخاب کل ارتش بخش جدید اضافه شده به بازی
نويسنده : - ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱
 
قسمتی جدید در بازی اضافه شده است  به نام کل ارتش .
در قسمت اردوگاه اگر تمام نیروها مورد نیاز باشد دیگر نیاز نیست به صورت دستی تعداد ارتش مورد نظر را وارد کنیم با کلیک بر روی کل ارتش تمام سرازان انتخاب خواهند شد .که این کار بسیار زمان بر بود.