ساخت سرباز موقعی که اکانت در حال استراحت قرار دارد
نويسنده : - ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۸
 

 

سربازخانه

در حالت استراحت تنها فعالیتی که انجام میشود ساخت سرباز می باشد لذا اگر خواستید اکانت را به حالت استراحت ببرید اول تمامی منابع را برای ساخت سرباز مصرف کنید و سپس اکانت را به استراحت ببرید.