گنجینه ها و کلید ها در عصر پادشاهان
نويسنده : - ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٥
 


گنجینه ها:

در عصرپادشاهان گنجینه ها در چهار قسمت نقشه به صورت مساوی و تصادفی چیده شده اند. دقت نمایید که برخی از اردوگاه فاقد گنجینه می باشند. این مسئله را با جاسوسی و بر اساس تعداد سربازان گینگیز مستقر در آن اردوگاه می توانید متوجه شوید. بسته به نوع گنجینه در اردوگاه بین 100سرباز تا 250 هزار سرباز گینگیز در اردوگاه ها وجود دارد و بازیکن ها باید با اعزام جاسوس اهداف خود را مشخص نمایند. یعنی هر چه گنجینه ارزشمندتری در اردوگاه باشد، تعداد سربازهای محافظ آن بیشتر است.

گنجینه های مستقر در اردوگاه ها
عبارت اند از:  کلید طلایی ، کلید نقره ای، صندوقچه کوچک، کیسه 500 سکه ای، کیسه 100 سکه ای و کیسه 50 سکه ای می باشد.
نکته: برای جستجوی گنجینه ها شما می توانید کلیه اردوگاه هایی که در 40*40 شهر های شما هستند را جستجو نمایید.  البته اردوگاه ها دائما در حال تغییر مکان می باشند.
 
((همین حالا در عصر پادشاهان عصو شوید بازی کنید لذت ببرید جایزه بگیرید))