ساختمان چوب بری در عصر پادشاهان
نويسنده : - ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٧
 
چوب بری
عصر پادشاهان
در این ساختمان چوب مورد نیاز برای ساخت ساختمانها، تربیت نیروها و تجهیز ارتش به سلاح های قدرتمند  تولید می شود. هر چه سطح این ساختمان  افزایش یابد  سرعت تولید چوب در ساعت بیشتر می شود. این بنا دارای 20 سطح است. زمانی که سطح ساختمان به 10 برسد امکان جدیدی به نام نجاری در چوب بری فعال می شود که با ارتقا دادن آن می توانید به تولید چوب خود بیافزایید.
فاز تکمیلی چوب بری:
شما می توانید با ارتقا فاز تکمیلی تولید چوب بری  خود را افزایش دهید.
کارگاه چوب بری و الوار سازی:
این کارگاه زیر مجموعه چوب بری می باشدکه از سطح 10 چوب بری فعال می شود . کارگاه مذکور دارای 5 سطح می باشد که در هر سطح میزان تولید را افزایش می دهد در جدول زیر مقادیر مربوطه قابل مشاهده است به عنوان مثال اگر سطح چوب بری 10 باشد که در این سطح میزان تولید 600 است در سطح 5 این کارگاه  به میزان تولید 25% اضافه می شود.
در عصرپادشاهان عضو شوید ولذت ببرید-جنگ هایی نفس گیرو خونین در راه استهوراهوراهورا