مزرعه
نويسنده : - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٧
 
ساختمان مزرعه
در این مکان گندم مورد نیاز ساکنین شهر، سربازان و بازرگانان تهیه می شود. این بنا دارای 20 سطح است.  هر چه مزرعه گسترش یابد، تولید محصول نیز بیشتر می شود. 
زمانی که سطح مزرعه به 10 برسد امکان جدیدی به نام آسیاب در مزرعه فعال می شود که با ارتقا دادن آن می توانید تولید گندم  خود را افزایش دهید.
فاز تکمیلی مزرعه:
شما می توانید با ارتقا فاز تکمیلی تولید مزرعه  خود را افزایش دهید.
آسیاب
این ساختمان زیر مجموعه  مزرعه می باشدکه از سطح 10 مزرعه  فعال می شود . ساختمان مذکور دارای 5 سطح بوده که در هر سطح میزان تولید افزایش می یابد. در جدول زیر مقادیر مربوطه قابل مشاهده است 
به عنوان مثال اگر سطح مزرعه 10 باشد (در این سطح میزان تولید 600 است ) در سطح 5 آسیاب  به میزان تولید 25% اضافه می شود.