معرفی نیروهای ارتش در عصر پادشاهان(بخش دوم)
نويسنده : - ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۸
 

جاسوس

عصر پادشاهان

تربیت این نوع سرباز برای شناسایی جاسوسانی که از شهرهای دیگر وارد شهر شما می شوند و همچنین جهت شناسایی و بدست آوردن اطلاعات از وضعیت ساختمانها و سربازان شهرهای دیگر بسیار ضروری می باشد.این نوع سرباز پس از تحقیق در آکادمی در سربازخانه قابل تربیت می باشد.برای افزایش قدرت دفاعی جاسوس، باید در آکادمی سطوح دفاعی آن را افزایش دهید.
دژکوب
عصر پادشاهان
ابزار جنگی دژکوب، وسیله ای جهت تخریب دیوارهای شهرهایی است که شما به آنها حمله می کنید . برای استفاده از منجنیق و دژکوب باید لشکرکشی از نوع نبرد باشد.

+ این ابزار در دفاع برابر نیروهای هجومی به شهر شما نیز موثر است.
+ این ابزار جنگی پس از تحقیق در اکادمی در کارگاه فعال می شود. البته برای اینکه بتوانید در آکادمی منجنیق و یا دژکوب را تحقیق نمایید، باید ابتدا کارگاه را بنا کرده باشید.
+ در صورتیکه در یک لشکرکشی از منجنیق استفاده نمایید، از امتیاز سطح تمدن شما 100 نمره کسر می شود.برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی دژکوب، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید.
منجنیق
عصر پادشاهان
یک سلاح دور برد عالی برای تخریب ساختمان‌های دشمن است. برای استفاده از منجنیق و دژکوب باید لشکرکشی از نوع نبرد باشد. اگر اردوگاه نظامی سطح 20 باشد به وسیله منجنیق قادر خواهید بود تا دو ساختمان را همزمان تخریب کنید. هر قدر سطح اردوگاه بیشتر باشد دقت در تخریب اهداف بالاتر می رود.

+ این ابزار در دفاع برابر نیروهای هجومی به شهر شما نیز موثر است.
+ این ابزار جنگی پس از تحقیق در اکادمی در کارگاه فعال می شود. البته برای اینکه بتوانید در آکادمی منجنیق و یا دژکوب را تحقیق نمایید، باید ابتدا کارگاه را بنا کرده باشید.
+ در صورتیکه در یک لشکرکشی از منجنیق استفاده نمایید، از امتیاز سطح تمدن شما 100 نمره کسر می شود.برای افزایش قدرت هجومی و دفاعی منجنیق، باید در آکادمی سطوح هجومی و دفاعی آن را افزایش دهید.
لذت این بازی زیبا و استراتژیک را از دست ندهید
ماخذ:وبلاگ رسمی