ساختمان آکادمی در عصر پادشاهان
نويسنده : - ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۳
 

آکادمی

عصر پادشاهان

مشخصات 

آکادمی محل تحقیق دانش های جدید است. برای اینکه بتوانید انواع سرباز و تجهیزات جنگی را بسازید، باید آنها را ابتدا در آکادمی تحقیق نمایید. محققین در این مرکز شما را راهنمایی می کنند تا بتوانید به بهترین نحو به یک ساختار نظامی ( جنگی و دفاعی ) برسید.
هر چه سطح این مرکز افزایش یابد، امکان تحقیق در مورد مسایل بیشتری فراهم می شود.
تحقیق
در این بخش پیش نیازهای لازم برای تحقیق نیروهای نظامی و وسایل جنگی نمایش داده می شوند. وهر کدام از نیروها یا وسایل که آماده تحقیق باشند، پس از تحقیق  توسط بازیکن می تواند فعال شوند و در بازی شرکت داشته باشند
تحقیق تجهیزات هجومی
نیروهایی را که در قسمت تحقیق  فعال کرده اید، می توانید با تجهیز کردن به سلاح ها و زره های بهتر قدرتمندتر نمایید. در این بخش تجهیرات نیروها برای حمله ای قوی تر تحقیق می شود. هر چه سطح حمله ای نیروها بیشتر باشد در نبرد و غارت به شهرهای دیگر بهتر عمل خواهند کرد. شما می توانید تا 20 سطح قدرت هجومی را برای هر یک از انواع نیروهای خود افزایش دهید.
تحقیق تجهیزات دفاعی
نیروهایی را که در قسمت تحقیق فعال کرده اید، می توانید با تجهیز کردن به سلاح ها و زره های بهتر قدرتمندتر نمایید. برای این کار به قسمت  تجهیزات دفاعی در آکادمی مراجعه نموده و حالت و ابزار تدافعی برای نیروهای زرهی خود را استحکام بخشید. هر چه سطح تجهیزات دفاعی بیشتر باشد قاعدتا دفاع در برابر بیگاناگان نیز بهتر انجام می شود. شما می توانید تا 20 سطح قدرت دفاعی را برای هر یک از انواع نیروهای خود افزایش دهید.

نکته 1: وقتی شما سطح هجومی و یا دفاعی یک نیرو را افزایش می دهید، این مورد روی همه نیروهایی که از قبل هم ساخته اید تاثیر می گذارد.
نکته 2: سطح دفاعی نیروهایی که به صورت پشتیبانی در یک شهر حضور دارند، بر اساس سطح دفاعی آکادمی شهر وطن آنها می باشد و به شهری که در آن هم اکنون حضور دارند هیچ ربطی ندارد.
توجه : پس از تحقیق تجهیزات دفاعی و هجومی نیروها، قدرت نهایی آنها = قدرت اولیه * 1.015 به توان سطح تحقیق هجومی و یا دفاعی آنها
جهت عضوبت از اینجا اقدام نمایید
منبع:سایت راهنما