معرفی اتحاد های برتر سرور 8 بازی و قوانین موجود در اتحادها
نويسنده : - ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢
 

شما در بازی عصر پادشاهان میتوانید برای خود اتحاد تشکیل دهید و با کمک هم اتحادیانتان بردشمنان پیروز شوید و یا در اتحاد های قدرتمند عضو شوید.

من از این به بعد به معرفی اتحاد های برتر هر سرور خواهم پرداخت.

نام اتحاد: بهـتـریـــن ها (UNT)  سرور 8

پرچم اتحاد:

 عناوین مدیران اتحاد

Inspector : بــــازرس
Establisher : مؤسس اتحـاد
C & C : مسئول ارتباطات و هماهنگی 
Attack Leader : فرمانده کّل حمـــــــــــله
Defence Leader : فرمانده کّل دفـــــــــــــــــــاع
South East Leader :فرمانده جنوب شــــــــــــرق
North East Leader : فرمانده شمال شــــــــــــــــرق
North West Leader : فرمانده شمال غــــــــــرب
South West Leader :فرمانده جنوب غــــرب
Diplomat : مدیر دیپلماسی و زیرمجموعه
Prime Minister : نخست وزیر
Pro Player : بازیکن حرفه ای
Queen : ملکه
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

قوانین و شرایط اتحاد را در ادامه مطلب  مشاهده نمایید.


این اتحاد از قوی ترین و بهترین افراد تشکیل شده توجه 


منظور از اصطلاح (UNT) که جلوی نام اتحاد است ؛

عهد نامه و پیمانی است که جهت متحد شدن بسته شده 
و این نشانه ی متحدین با ماست

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

๑ شرایت عضویت 

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

متقاضیان عضویت  با جمعیت بالای5000به اتحاد اصلی درخواست دهند

و عزیزان با جمعیت کمتر از 5000به زیرمجموعه مراجعه کنند

داشتن نیروی نظامی حداقل  10  برابر جمعیت

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

 لازم به ذکر است 

که ما فقط با اتحادهای
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
شاهزادگان پارسی

 

بهتـریــن ها UNT I
.بهتـریــن ها. UNT
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪


دیپلماسی برقرار داریم . 
حمله به هریک از اعضای این اتحادها ، حمله به ما بوده
و فرد خاطی باید منتظر  عــــواقــــب آن باشد

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

◣◢
◣▦▣▦◢
◣▦▦▣▦▣▦◢
◣▦▣▦▣▦▣▦▣▦◢
◣▦▣▦▣▦▣▦▣▩▣▩▦◢
▣▦▦▣▦▦▣▦▦▣▦▣▦▣▦▣▦▣▦▣▦▦▣
▣▦▣▦  بـــاهم حمـــــلهمیـکنـیـم  ▣▦▣▦
▣▦▣▦  بـــاهمدفـــــاعمیــکنــیــم  ▦▣▦▣
▣▦▣▦  بـــاهمپــیــروزمیـــشیـــم▦▣▦▣
▣▦▦▣▦▦▣▦▦▣▦▣▦▣▦▣▦▣▦▣▦▦▣
◤▦▣▦▣▦▣▦▣▩▣▩▦◥
◤▦▣▦▣▦▣▦▣▦◥
◤▦▦▣▦▣▦◥
◤▦▣▦◥
◤◥
مدال های کسب شده اتحاد: