قابلیت جدید بازی (مدیریت دریافت نیروهای پشتیبان)

 

بعد از فعال شدن این قابلیت، از طریق اردوگاه بخش نیروهای ارتش شما می‌توانید نام بازیکنانی که نمی‌خواهید برای شما ارسال نیروی محافظ داشته باشند را در لیست سیاه قرار دهید.
و با فعال کردن تیک قسمت قبول پشتیبان از هم اتحادی، فقط هم اتحادی‌ها و اعضای اتحادهای زیر مجموعه می‌توانند به شما نیروی پشتیبان ارسال کنند.

و اینکه امکان فعال شدن این گزینه توسط جانشین وجود ندارد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید