آخرین روز های سرور 40 عصر پادشاهان

✅ با رسیدن به روزهای پایانی سرور 40 نبرد جهانی، گینگیزها 👿👿👿 #کتیبه افسانه ای خود را از سرزمین های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده اند و سه شنبه 24 بهمن ماه "حدود ساعت ۱۶ 🕓 " کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.


برای قهرمانان این سرور این شانس فراهم شده؛ که از طریق محافظت سه روزه از کتیبه جاودان نامشان را برای همیشه در کتاب افتخارات #عصرپادشاهان ثبت نمایند.💪

ثبت نام در بازی عصرپادشاهان

http://www.kingsera.ir/?av=200

/ 0 نظر / 73 بازدید