جدید ترین سرور بازی

سرور 41 نبرد جهانی کار خود را از روز دوشنبه 9 بهمن ماه 1396 آغاز خواهد کرد. در این سرور همه بازیکنان عصرپادشاهان از کلیه زبان ها می توانند شرکت کنند.مشخصات این سرور به شرح زیر می باشد:سرور چهل و یک نبرد جهانی w41.kingsera.irنوع : اکسپرس ( 90 روزه )پوسته: قابل انتخاب ( فلات ایران و قرون وسطی )تاریخ شروع: دوشنبه 1396/11/09 ساعت 16:00در این سرور چهار نوع نیروی نظامی جدید، حضور ندارند.

لینک ثبت نام رایگان در بازی

/ 0 نظر / 33 بازدید