# برندگان_سرورها

برندگان سرورهای عصر پادشاهان از ابتدا تا الان

سرور 1  عصرپادشاهان بازیکن faravar از اتحاد پیمان برادریسرور 2  عصرپادشاهان بازیکن i63 از اتحاد TEN_ALLسرور 3  عصرپادشاهان بازیکن keyvan.soltan ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید