# برندگان_عصر_پادشاهان

کتیبه جاویدان سرور 8 نیز فتح شد

برندگان کلید طلایی # بازیکن شهر اتحاد وضعیت 1 nana80 ‎myfc.jack.nima" *خداحافظی* و *NANA80 تسخیر 2 ساده دل بی نوا16 vafadaran+*kordan* تسخیر 3 reza reza's city (17) vafadaran+*kordan* تسخیر 4 nana80 غارت با نامردی=sudjo *خداحافظی* و *NANA80 تسخیر 5 king_ali_real king_ali_real's city (15) بهــتــرینهــا تسخیر 6 dany_2009 ++2++ شاهزادگان پارسی(nru) تسخیر 7 vahab v 1 شاهزادگان پارسی(nru) محافظت 8 dany_2009 ++6++ شاهزادگان پارسی(nru) تسخیر 9 garadaghli ارتش نفرین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید