# کارگاه_روغن_کاری

اضافه شدن بخش جدیدی به نام روغن سازی برای حرکت سریعتر منجنیق و دژکوب ها

یکی از راه های موٍثر در افزایش سرعت جنگ افزارهایی همچون منجنیق و دژکوب روغن کاری چرخ هاست. این کار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید